2

Hem Tjänster Kunder Kontakt

Tjänster

Fixarna i Glöte arbetar t ex med ...Lofsån på vårvintern

Grävnings- och planeringsarbeten

Traktorgrävare med tippvagn, med en förare som har mer än 30 års erfarenhet i branschen. 

Betonghåltagning

Kraftig maskin och borrkronor i olika dimensioner tar enkelt hål i betongväggar, grunder och golv för t ex ventiler och rörgenomföring.

Lastbilstransporter

Med 3-axlad lastbil med vagn och kran transporterar vi t ex grus och byggnadsmaterial i mån av tid. Dessutom plogar och sandar vi sträckorna Glöte-Djursvallen-Kraftstationen Glötosen samt åt olika skogsbolag.

Naturstudier

Sedan 2007 har Fixarna i Glöte utfört naturstudier åt olika företag med inriktning vindkraft. Studerina gäller främst förekomst av kungsörn och registrering av om och hur fåglarna flyger i de områden där vindkraftsparker planeras. Studier utförs i fält året om.

Stugvärdar

Stugvärden finns inte längre bort än din telefon eller dator. Vi slår på värmen, låser upp åt sotaren, beställer snöröjning när det behövs eller annat som du vill ha hjälp med. Vi arbetar i 20-minutersperioder och tar bara betalt för den tid ditt uppdrag tar.

Dessutom...

har Fixarna ett nära samarbete med många skickliga hantverksföretagare som vi kan rekommendera för tjänster som vi själva inte har kunskap att åta oss.

Copyright 2007 Fixarna i Glöte AB.